Çorlu Makine Motor
 AKIŞ ASANSÖR MAKİNELERİ; özel asansör motoru, fren tertibatı, tahrik kasnağı, yan yatak ve volan ile sonsuz vidalı redüktörden oluşmaktadır. Dış gövde ile korunan vida dişli grubu, verimli bir güç iletim ve tam bir işletme güvenliği sağlar. - Asansör makinelerimiz tahrik sistemi ve askı halatlarıyla tahrik kasnağı kanalları arasındaki sürtünme kuvvetine dayanan asansörlerde kullanılabilir. (Tamburlu makineler hariç) - Tahrik makinelerimizde kullandığımız asansör motorlarımız 3 fazlı (380 V 50 Hz) kafesli asenkron motorudur, - Makine motor üretimi sırasında kullanılan malzemeler mekanik dayanıklılık açısından uluslararası standartlara uygundur. - Motorlarımıza 60 sn boyunca 1500 V yüksek gerilim testleri uygulan¬maktadır. - Makinelerimizdeki elektro mekanik fren sistemi, 180 V DC gerilimde çalışmakta olup, çift etkilidir. - Asansör motorlarımızda aşırı yüklenme sonucu gövde sıcaklığı artmasına karşı 60 °C’de devreye giren termostat ve sargı sıcaklığının aşırı artması du¬rumunda 120 oC’de motoru durduran termostör kullanılmıştır. - Asansör motorlarımız ana şebekeye doğrudan bağlı olup bütün gerilim altındaki iletkenlerde beslemeyi kesen elle tekrar kurulabilir tipte bir otomatik kesici ile aşırı yüke karşı korunmalıdır. - Asansör motorlarımız TS 10922 EN 81-1 (Asansör-yapım ve montaj için güvenlik kuralları) ve TS EN 60204-32 (Yük kaldırma makinelerinde ve ilgili donanımlarında kullanılan elektriksel ve elektronik donanımlar) standartlarına uygun olarak tasarlanmışlar ve üretilmişlerdir. - Makinelerimizde kullanılan motorlarımız TS EN 60204-1 (Makinelerin elektrik teçhizatları ve makinelerde güvenlik kurallarını kapsar) ve TS 3205 EN 60034-1 (Döner elektrik motorları ve beyan değerleri ve performansı) standardına uygun olarak tasarlanmışlar ve üretilmişlerdir. - Sonsuz vida, vakumlu ve çatlak kontrollü alaşımlı sementasyon çeliğinden imal edilmiş olup yüzey sertleştirme işlemine tabi tutulmuş ve yüzeyi taşlanmıştır. Sonsuz vida dişlisi, DIN 1075’e uygun bronz dökümden (CuSn12) imal edilmiştir. - Makinelerde sonsuz vidalar bronz dökümden imal edilen burçlarla yataklanmıştır. Sonsuz vidaya gelen eksenel kuvvetler bir eksenel rulman ile karşılanır. Dişli mili bronz dökümden imal edilen kaymalı burçlarla yataklanmış olup tüm tiplerde millerin yataklandığı yerler bronz dökümden imal edilen yataklar ve uygun özelliklerdeki rulmanlarla desteklenmiştir. - Tüm makine ve motorlarımız doğru kapasite belirlenmesi durumunda ve doğru montaj ile ve periyodik kontroller sonucunda uzun süre sorunsuz çalışması için tasarlanmıştır.